Home

beelden

neon

Projecten

video

tekst

cv

contact

links

                                                                 

Meerduidigheid.en.omgeving

In mijn werk zoek ik naar definities om de relatie met mijn omgeving beeldend te kunnen vertalen. Het is mij hierbij vooral te doen om de beweging tussen mij en de denkbeeldige toeschouwer van het beeld. Eenzelfde situatie, vorm of gebeurtenis wordt door eenieder verschillend ge´nterpreteerd. Het door mij gemaakte beeld wil wijzen op de meerduidigheid waarin zich de werkelijkheid aan ons voordoet. De situatie waarin het beeld zich bevindt is mede bepalend voor de wijze waarop het communiceert; het neemt geen stelling in wat voor gelijk dan ook, maar biedt een mogelijke interpretatie van die werkelijkheid. Aanleiding voor een werk kan een vorm, gebeurtenis op mijn atelier of daarbuiten zijn. De ontwikkeling van het concept, het beoogde doel bepaalt vervolgens de materiaalkeuze en uitvoering.

In zoverre kies ik in de uitvoering van mijn beelden voor eenzelfde beweging als die ik ervaar als individu in een zich voortdurend veranderende omgeving. Ik werk daarom zowel met grotere Installaties met een experimenteel karakter als met opdracht gebonden situaties waarin zich eerder werk vertaald ziet in de context van die specifieke omgeving en materiaal beperkende of bepalende factoren. Het contrast tussen enerzijds de vrij invulbare en anderzijds de opgelegde context zie ik als een noodzaak in het onderzoek naar de betekenis van het beeld. Zij bepaalt de grenzen waar binnen het beeld communiceert.

Edwin Maas

Mrt. 2001